/// URBAN LIFE de stad als kerk

Urban Life is onderdeel van the Act Foundation en richt zich op Gods missie en hart voor de stad en hoe de Kerk in de stad hiervoor wordt gebruikt.

> visie

(WAAR WE NAAR UITKIJKEN)

“Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei” (Jer. 29:7). Urban Life ziet uit naar de toename van de bloei van leven in de stad in alle facetten en van alle inwoners.  De Kerk (het lichaam van Jezus Christus) in de stad is een levend organisme van discipelen van Hem die allerlei kerken, organisaties, initiatieven en bedieningen vormen. Zij zijn geroepen om in de stad de smaak en de zegen van Gods Koninkrijk uit te leven en uit te dragen. We geloven dat de Kerk in de stad zelf ook tot bloei komt als de gezamenlijke kerken de missie van het Koninkrijk voor de stad kennen en van daar uit verandering brengen, een instrument van zegen en vrede zijn.

> MISSIE

(WAARVOOR WE BESTAAN)

“De Kerk is geroepen om gebroken leefomgevingen weer te herstellen tot een leven zoals het bedoeld is, maar de Kerk is zelf ook een van de meest verdeelde en gebroken instituten in de stad” (dr. H. Spees, voorganger en stadsactivist Fresno (CA)).

Urban Life ziet het als haar missie om zegen en transformatie te zien in steden door middel van de Kerk in al haar facetten en bedieningen. Urban Life bestaat om de Kerk te dienen om deze opdracht voor de stad te kennen en om die uit te leven.

Daar waar de Kerk het zicht op de missie van het Koninkrijk van God in de stad is kwijtgeraakt, wil Urban Life helpen om deze te herontdekken. Het begint met een verwachting dat God de Kerk gebruikt om shalom te brengen in de context waar zij geplaatst is. De Kerk in de stad is vaak niet verbonden, onzichtbaar. Daarom willen we bijdragen aan de verbondenheid en eenheid van Christenen, leiders en bedieningen in de stad. Daarnaast wil Urban Life de Kerk stimuleren en helpen om discipelen te maken van mensen uit de (sub)culturen in de stad en relevante gemeenschappen te stichten.

We kunnen niet zegenen wat we niet kennen en liefhebben. Daarom wil Urban Life tools aanbieden die helpen de stad te leren kenen inclusief haar noden en kracht. Vervolgens zijn we graag betrokken in het initiëren en uitbouwen van een scala aan relevante bedieningen die gericht zijn op de gevoelde en achterliggende noden van de stad.

> STRATEGIE

(hoe geven we het gestalte)

Urban Life biedt ondersteuning, inspiratie, advies en training. We richten ons op twee doelgroepen: de eerste zijn de bestaande kerken, bedieningen, organisaties die willen beginnen of groeien in het gestalte geven van de missie voor de stad.

Daarnaast wil Urban Life een katalysator zijn voor nieuwe initiatieven, door pioniers van nieuwe expressies van Kerk-zijn in de stad voort te brengen, toe te rusten en te coachen.

Urban Life heeft bij alles wat zij doet een holistische benadering waarin woord en daad van het Koninkrijk van God de hele mens en alle aspecten van de samenleving belangrijk zijn. Vrede en genade zijn voor ons overkoepelende thema’s. Tenslotte erkennen we dat de Heilige Geest de transformerende kracht van het Koninkrijk is. We willen geleid, geïnspireerd en gebruikt worden door de Geest.

> producten en diensten

De producten en diensten die Urban Life aanbiedt zijn:

 • Trainingen;

 • Instrumenten inclusief cases;

 • Stads-/buurtonderzoeksmethodieken;

 • Stadsconsultatie;

 • Advies en coaching.

 

Training

Urban Life ontwikkelt en geeft trainingen die gericht zijn om de visie, missionaire aspecten en transformationele impact van de Kerk in stad te versterken. De trainingen zijn bedoeld voor leiders en groepen vanuit kerken, bedieningen en organisaties in de stad. Urban Life richt zich ook op gemeentestichters en andere pioniers die een organisatie of bedrijf oprichten met een visie voor het welzijn van de stad.

De trainingen richten zich op de context van de Nederlandse en West-Europese steden. Ze kenmerken zich door een sterk theologisch fundament, met een praktische en activerende aanpak. Urban Life biedt daarbij de mogelijkheid om ervaring op te doen bij missionaire projecten, organisaties en kerken in de stad.

Urban Life trainingen kunnen in overleg worden samengesteld uit beschikbare trainingsmodules die zowel het waarom (uitgewerkte Bijbelse fundamenten en visie) als het hoe (praktische principes, handvatten en voorbeelden) van de missie van de Kerk in de stad bevatten.

Voorbeelden van modules voor theologische fundamenten en visie voor de roeping en bediening van de Kerk voor bloei van de stad:

 • Gods Missie en het Koninkrijk van God in de stad

 • Bijbelse visie op de stad

 • Theologie van plaats en aanwezig zijn (incarnatie)

 • Transformatie en dienend Leiderschap

 • Theologie van werk; business en rust

 • Compassie, gerechtigheid, barmhartigheid

 • Missionair gemeente zijn, vermenigvuldigen van discipelen en stichten van geloofsgemeenschappen.

 • De rol van de Heilige Geest in opwekking en transformatie personen, relaties, gemeenschappen en steden.

 

Voorbeelden van modules over de praktische toepassing, modellen en principes van de missie en transformatie in de stad:

 • Cross-culturele bediening, samenwerking en bruggen bouwen

 • Exegese van de stad of wijk

 • Ontdekken van gaven, roeping voor de stad.

 • Bediening in een postmoderne, post-christelijke context.

 • Het uitreiken naar de gevoelde noden van de stad op een gezonde manier (hulpverlening, ontwikkeling en transformatie).

 • Samenwerken met andere kerken, bedieningen, bedrijven, instellingen en de overheid.

 • Geestelijk leven in de stad, discipelschap, geestelijke formatie en gemeenschapsvorming

 

Instrumenten en Cases

Urban Life ontwikkelt instrumenten en materialen die de Kerk in de stad ondersteunen in haar missie:

 • Exegese van de stad (toolbox)

 • Asset-based community development

 • Voorbeelden van vruchtbare Urban Missie projecten en bedieningen.

 

Ook de andere diensten en producten van stichting ACT zijn zeer geschikt om te integreren in de visie voor de stad:

 • Business as Mission

 • HIP (software-ondersteunde diaconale infrastructuur )

 • Buurtvrij (Missionaire wijkadoptie)

 

Stadsconsultaties en onderzoek

Onderzoek: Urban Life kan een bijdrage leveren in een onderzoek naar de specifieke karakteristieken van een stad, de gevoelde noden en de impact van de Kerk in de stad.

Stadsconsultaties: een stadsconsultatie gaat over het samenbrengen van leiders in de stad voor het delen van een visie voor de stad, van ervaringen, inzichten, kansen en visie en het zoeken naar een gemeenschappelijke strategie en agenda voor de stad. Urban Life kan hierbij ondersteunen in visie, aanpak en coördinatie voor het organiseren van een dergelijke consultatie.

Coachen / mentorschap (aankomende) leiders in de stad.

Naast het aanbieden van training biedt Urban Life de mogelijkheid voor coaching of mentorschap van (aankomende) leiders die zich geroepen voelen voor de stad. Het plan en de doelstellingen voor mentorschap en coaching wordt bij het begin van het traject samen in kaart gebracht waarna de (aspirant)leider wordt ondersteund in zijn proces . 

Het Urban Life Team bestaat uit Piet Brinksma, Walter Willigenburg en Gea Gort. Voor hun geschiedenis: zie Over ons. CV’s zijn opvraagbaar middels het contactformulier.

Contact

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over Urban Life en onze initiatieven? Of wilt u ons benaderen voor een inspirerende spreekbeurt? Laat dan hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Door het formulier in te vullen gaat u akkoord met ons privacyreglement.

® Urban Life 2018 (Powered by the Act Foundation) - Vormgeving: DTProost - Communicatie op Maat - Tekst: Uw Secondant