top of page

/// PIET BRINKSMA

IJburg

IJlife is een Buurtvrij-concept voor de wijk IJburg. IJburg is een nieuwe wijk van Amsterdam die is gebouwd op een kunstmatig eiland in het IJmeer. De wijk is opgezet in woonblokken met een mix van sociale klassen en achtergronden. IJlife biedt in het Blauwe Huis een plek waar activiteiten voor het welzijn van de buurt worden gehouden en heeft als doel het praktisch ondersteunen van de mensen in de wijk, zingeving en het creëren van gemeenschap en verbinding. De teamleden werken vanuit een relatie met Jezus en vanuit de inspiratie van het evangelie, maar zijn dienstbaar aan mensen van alle achtergronden. Voor hen die meer willen weten over het christelijk geloof, of daarin willen groeien, zijn er gespreksgroepen.

< MEER IJLIFE

< HOME

bottom of page