top of page

///BUURTVRIJ visie op rol en betekenis

Wat is Buurtvrij?

Buurtvrij is een buurtadoptiebeweging waarbij mensen binnen een buurt zich met elkaar verbinden tot een duurzame gemeenschap. Een all-in, inclusieve gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond. Deelnemers ontdekken wie ze zijn, wat hun talenten zijn en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de gemeenschap en de wereld daaromheen. In de gemeenschap word je gerespecteerd zoals je bent.

 

De Buurtvrij-gemeenschap wenst de huidige tegenstellingen in de samenleving (op basis van reductionisme; bijv. rijk-arm, religieus-niet religieus, politiek links-rechts, hoog-laag opgeleid) te overbruggen en met mensen in relatie te staan in respect, vertrouwen, waardering, erkenning en bovenal liefde.

 

De gemeenschap is een christelijke, postmoderne beweging; open en vloeibaar (mensen komen binnen of vertrekken), niet institutioneel maar informeel georganiseerd en onafhankelijk. ‘Christelijk’ betekent dat mensen kennis maken met het Evangelie van Jezus Christus, maar geheel vrij zijn in het maken van keuzes. Geloof kan alleen renderen in vrijheid. Geloven wordt voor niet-gelovigen alleen aantrekkelijk als er sprake is van oprechte, onvoorwaardelijke liefde.    

 

Waar we naar streven is door gemeenschapsvorming en heelheid van mensen het Koninkrijk van God in de samenleving te brengen: shalom (harmonie, vrede) in de wijk.

Amsterdam: IJlife

Wijkinloophuis Kerckebosch

Vanaf 2015 zet Buurtvrij in de wijk Kerkebosch in Zeist in op de thema’s van gemeenschapsvorming en heelheid en geeft daar inhoud aan door het organiseren van activiteiten. Veel van die activiteiten vinden plaats in het lokale inloophuis.

 

In het wijkinloophuis komen de diverse functies samen:

  • Het pastorale werk en de toerusting daarvoor

  • Een plek van ontmoeting tussen mensen (woonkamer)

  • Faciliteit voor voedselbank, brooduitgifte, kledingbank

Het wijkinloophuis is van grote waarde voor de gemeenschap. Het is een fysieke plek in de wijk waar mensen terecht kunnen, die een belangrijke rol speelt bij hun verbinding en in het bekrachtigen van individuen. We geloven dat als we gaan bouwen aan een gemeenschap en (een zekere mate van) heelheid, er vandaaruit een natuurlijk eigenaarschap ontstaat, waardoor mensen  verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun wijk. Transformatie van de mens leidt dan automatisch tot transformatie van de wijk.

 

Gemeenschap

De gemeenschap kent diverse activiteiten waarmee uitgereikt wordt naar de wijk (lees: samenleving Zeist-Oost). Te denken valt aan training en toerusting, dagbesteding, het wijkinloophuis, etc. In de volgende figuur is deze visie schematisch weergegeven.

 

 

 

 

 

 

De gemeenschap omvat buurtbewoners, vrijwilligers, teamleden, kerkleden en geïnteresseerde Zeistenaren.

 

In onze droom zal professionele ondersteuning binnen de gemeenschap nodig blijven, zijn er veel vrijwilligers actief in de buurt en is de collectieve draagkracht van de wijk versterkt. De gemeenschap is financieel onafhankelijk.

 

De gemeenschap is een ‘best practice’ voor de participatiemaatschappij die de landelijke overheid voorstaat. De gemeenschap is een tegengeluid op de huidige verdergaande individualisatie.  Het is een antwoord op de hoge zorgkosten. Sociaal zwakkeren maken deel uit van een groep waar mensen elkaar helpen. Eenzamen zijn weer sociaal verbonden. Mensen wordt recht aangedaan in de gemeenschap en allen ondervinden liefde, veiligheid en erkenning.  

 

Amsterdam: IJlife

IJlife is een Buurtvrij-concept voor de wijk IJburg. IJburg is een nieuwe wijk van Amsterdam die is gebouwd op een kunstmatig eiland in het IJmeer, opgezet in woonblokken met een mix van sociale klassen en achtergronden. IJlife biedt in het Blauwe Huis een plek waar activiteiten voor het welzijn van de buurt worden gehouden en met als doel het praktisch ondersteunen van de mensen in de wijk, zingeving en het creëren van gemeenschap en verbinding.

 

Het team werkt vanuit de eigen relatie met Jezus en de inspiratie van het evangelie, maar is dienstbaar voor mensen van alle achtergronden. Voor hen die meer willen weten van het christelijk geloof of daarin willen groeien, zijn er gespreksgroepen.

 

De visie van de groep is dat het initiatief mensen samenbrengt uit allerlei groepen in de samenleving. Door met de buurt op te trekken hoopt het team mensen tot zegen te zijn en hen in aanraking met Christus te brengen. Het Blauwe Huis dient tevens tot voorbeeld voor christenen, om hun huis open te stellen voor wijkgenoten.

LEES MEER OP DE VOLGENDE WEBSITES:

BUURTVRIJ
WIJKINLOOPHUIS KERCKEBOSCH

Samenleving-Zeist-Oost.png
bottom of page