top of page

/// BAM business as mission

BAM-logo-for-website-2-1-1.png

Tools & Training

 

Tools en trainingen voor het business mensen en professionals

Schermafbeelding 2023-07-20 om 11.49.44.png

Wereldwijd is een beweging in opkomst, genaamd Business as Mission (BAM). Christenen ontdekken de kansen die een onderneming biedt om holistische missie en business te integreren. Christenen in de zakenwereld, social entrepreneurs en investeerders ontdekken dit, maar ook zendingsorganisaties, kerkdenominaties en kerkstichters.

 

Christenen die vanuit een kerkelijke of missionaire achtergrond met BAM aan de slag gaan, willen vaak een financieel gezonde onderneming opzetten om hun missionaire doelstellingen te bestendigen, maar gaandeweg ontdekken ze dat een bedrijf meer kansen biedt, ondermeer om op een natuurlijke manier in verbinding te komen met mensen die ver weg staan van het evangelie. Christenen die vanuit een zakelijke achtergrond met BAM-principes aan de slag gaan, willen natuurlijk een financieel gezond bedrijf, maar zoeken ook naar hoe hun bedrijf een instrument in Gods hand kan zijn. Zij willen Gods Koninkrijk tastbaar maken door middel van hun relaties, diensten, producten en (financiële) middelen. Naast de drie P’s van Planet, People & Profit zijn zij intentioneel met Purpose en Pneuma bezig. Ze ‘doen’ missie ‘er niet bij’, maar willen het integreren binnen alle facetten van hun bedrijf. Een jongere generatie social entrepreneurs denkt vaak minder ‘in vakjes’ en integreert beide aspecten – bedrijfsmatige en missionaire kant  – als vanzelfsprekend.

 

Ontstaan BAM

Business as Mission is niet nieuw, want door de eeuwen heen hebben christenen ondernemerschap en missie geïntegreerd. Wel is het de laatste paar decennia herontdekt. Met name op het zendingsveld; in landen met een andere culturele achtergronden dan de christelijke. Daar is bedrijfsvoering vanuit Gods principes veelal counter cultural, waardoor Gods Koninkrijk voelbaar en tastbaar wordt. Daarnaast krijgt een ondernemer-zendeling op een natuurlijke manier toegang tot diverse groeperingen binnen de bevolking. Tenslotte (her)ontdekken christenen dat God geestelijk herstel voor ogen heeft, maar ook natuurlijk herstel. Zowel van een individu als van een land. Een bedrijf kan zo op diverse terreinen een krachtig instrument zijn in Gods hand.

 

Het belang van BAM voor ons

Urban Life ziet de potentie van de BAM-beweging, ook binnen de Nederlandse en Europese context. We geloven dat het BAM-gedachtegoed inspiratie en bekrachtiging geeft aan hen die betrokken zijn bij business, social entrepreneurship, church planting en andere innovatieve manieren van gemeenschapsvorming. Dit zijn bovendien belangrijke onderdelen van stadsbrede bewegingen: binnen de zakelijke invloedssfeer Gods principes uitdragen, in een wijk een samenbindende bron creëren middels een buurtbistro, of onze kwetsbare medemensen een veilige, liefdevolle plek bieden om ‘mee te doen’; waar zij nieuwe vaardigheden kunnen leren om deel te nemen aan de samenleving.

 

Een BAM-ecosysteem

BAM heeft niet alleen iets te bieden aan de zogenaamde ‘ondernemende zendeling’. Immers, niet alleen het individu – in de vorm van een innovatieve, initiërende entrepreneur – maakt BAM tot een succes, maar ook degene die kan managen, boekhouden, koken, timmeren, of op een andere manier meebouwt aan het geheel. Bewustwording en educatie rondom het Business as Mission-gedachtegoed is van belang, want als een beweging wil floreren, hebben we een ecosysteem nodig dat het geheel kan voeden. We willen graag dat onderwijzers  aan theologische, bijbel- en businessscholen curriculum gaan ontwikkelen rondom BAM, zoals in andere werelddelen gebeurt. We willen graag dat ontwikkelings- en missionaire organisaties het gedachtegoed bekend maken op hun conferenties, dat kerkdenominaties dat doen op hun bijbelscholen en businessorganisaties binnen hun netwerken. Ook willen we graag dat deze kerken en organisaties hun vermogende leden informeren over de mogelijkheden om in een BAM-business te investeren.

 

Meer weten over BAM?

Neem contact met ons op als Business as Mission iets bij je wakker maakt. Wij willen je ondersteunen en kunnen je verder op weg helpen door lezingen en workshops te verzorgen, of je te coachen. Ook kunnen we je – al naar gelang je vraag – in contact brengen met anderen, eventueel wereldwijd, als dat nodig is. 

 

Je kunt je verder informeren middels de volgende boeken:


BAM! Een wake-up call voor kerk, werk en samenleving. Dit Nederlandstalige boek licht het BAM-concept nader toe, inclusief vijftien verhalen hoe BAM vorm kan krijgen in en vanuit de Nederlandse en West-Europese context. (Uitgever Gea Gort Urban Mission, 2015. 145 blz. € 16,95)

 

BAM Global Movement; Concept & Stories.

In dit Engelstalige boek interviewt Gea Gort dertig mensen wereldwijd over hoe zij BAM vorm geven in hun context; zowel in zogenaamde gesloten en ontwikkelingslanden, alsook binnen de Westerse context. Gea licht daarbij een bredere beweging toe, van waaruit het BAM-gedachtegoed zich ontwikkelt. Co-auteur en BAM-kenner Mats Tunehag legt in vijftien korte hoofdstukken het BAM-concept uit.

(Hendrickson Publishers, VS, april 2018. Hardcover, 240 blz. € 20,95)

LEES MEER OP DE VOLGENDE WEBSITES:

GEA GORT > BUSINESS AS MISSION PROJECT
BUSINESS AS MISSION

MATS TUNEHAG

bottom of page