top of page

/// WALTER WILLIGENBURG

Zeist

Buurtvrij is een beweging van maatschappelijk betrokken mensen in Zeist, die als doelstelling heeft de medemens tot groei en bloei te laten komen. Zodat, waar mensen gebonden zijn door ziekte, schulden, verslaving of armoede, zij weer vrijheid gaan ervaren. Het hart van de beweging wordt gevormd door het wijkinloophuis, waar mensen elkaar met woord en daad bijstaan. Iedereen is welkom in de gemeenschap, ongeacht religieuze, culturele of sociale achtergrond.


Kenmerkend voor Buurtvrij is de samenwerking tussen kerken, maatschappelijke organisaties, de woningbouwcoöperatie en de lokale overheid. In het spanningsveld tussen spiritualiteit en seculiere denkwijzen, toont Buurtvrij oprechte belangstelling voor de mens en liefde zonder agenda.


Buurtvrij laat zich graag leiden door de Heilige Geest; het is God die groei geeft en de richting waarin ontwikkelingen zich voordoen stuurt. Wij stellen ons dienstbaar op en dromen van verandering ten goede in mensenlevens.


Buurtvrij resulteert in meer vrede en harmonie. We organiseren met elkaar tal van activiteiten gericht op twee centrale thema’s: gemeenschapsvorming en heelheid van de mens. 

< MEER BUURTVRIJ

< HOME

bottom of page