top of page

/// URBAN LIFE een stadsbrede visie

UL-LOGO-compleet-transparant.png

Urban Life is een stadsbrede visie waarin het gaat om het welzijn van een hele stad of gemeenschap vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk. Het is onze overtuiging dat de uitwerking van het Koninkrijk van Jezus Christus niet alleen het geestelijke leven van individuele mensen verandert, maar ook relaties, gezinnen, buurten en wijken, de zakenwereld, de sociale structuren en het bestuur van steden en dorpen.

Urban life heeft theologische fundamenten ontwikkeld voor deze visie, maar omvat ook de praktische uitwerking en tools. Het doel van Urban Life is lokale kerken, organisaties en leiders te inspireren, te trainen en te faciliteren met haar tools en concepten. Al onze initiatieven, zoals Buurtvrij, Business as Mission, Hulp in Praktijk internationaal, passen in de overall visie van Urban Life en bieden een uitwerking van bepaalde aspecten ervan.

Urban Life herbergt een collectief van pioniers van nieuwe concepten en bedieningen die passen in Gods bedoeling voor de stad.

 

De Urban Life- waarden:

 • Geïnspireerd vanuit ons geloof in Jezus Christus

 • Dienstbaar aan de hele samenleving en mensen van alle achtergronden

 • Holistische missie, mensen dienen op niveaus van geest-ziel-lichaam

 • Bevorderen van shalom in stad en wijk

 • Praktisch, relevant, dienend, samenwerkend

 

Wat Urban Life doet:

 • Theologische fundamenten uitwerken in praktische tools om daadwerkelijk relevant te zijn

 • Ontwikkelen van talenten en gaven, vertrouwend op de Heilige Geest

 • Werken vanuit lokale kerken, samenwerken met maatschappelijke organisaties

 • Faciliteren van pioniers; ideeën operationeel maken

 • Ondersteunen van onderzoek en innovatie

 • Ontwikkelen en delen van beproefde concepten en best practices

Tools & Training
Tools en trainingen voor het ontwikkelen van stadvrede netwerken.

bottom of page